Pravidla serveru Paprička.cz

  • Paprička.cz je bezplatná služba, umožňující založit si vlastní galerii.
  • Provozovatel služby nenese zodpovědnost za obsah provozovaných galerií (zodpovědnost nese uživatel).
  • Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za provoz, funkčnost a dostupnost služby, za případné škody či ztráty dat.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
  • Uživatelé nesmí na stránkách šířit autorská díla, šířit rasovou či národnostní nesnášenlivost, umisťovat obsah s pornografickým, rasistickým nebo nacistickým obsahem, dále obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, ústavu a ostatní zákony České republiky).
  • Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost svých uživatelů.
  • Uživatelé mohou na Paprička.cz provozovat komerční stránky.
  • Je zakázáno spekulativně registrovat přezdívky bez úmyslu vedení galerie.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo bez varování zrušit jakoukoliv registraci a album.